pin_drop Vesimäentie 2, 15860 Hollola

call +358 44 500 0140 | login Serlog kirjautuminen

https://www.paterpartner.fi//uploads//images//warehouse2.jpg

Muut palvelut

KOULUTUS JA TARKASTUKSET

Materiaalihallinan sujuvuus edellyttää luottettavia laitteita ja niiden ammattitaitoista käsittelyä.

Koulutus

Vuoden 2009 alussa tuli voimaan asetus 403/2008. Asetuksessa edellytetään yritystä huolehtimaan työvälineiden asianmukaisesta kunnosta ja siitä, että työvälineitä käyttävillä henkilöillä on siihen kirjallinen lupa sekä tarvittavat taidot ja tiedot laitteiden hallintaan.

Järjestämme trukkikoulutuksia eri teollisuuden ja palvelun aloille, huomioiden kunkin toimialan erityistarpeet. Koulutuksissamme uudet sekä kokeneet kuljettajat oppivat uutta, saaden asiallista informaatiota trukkien turvallisesta käsittelystä.

Kurssimme kestää yhden työpäivän, sisältäen teoriaosuuden ja siihen perustuvan teoriakokeen sekä ajokokeen. 

Henkilönostotrukkien ja nostokorien tarkastukset

Valtioneuvoston päätöksen (VNp 403/2008) mukaan henkilöä nostavat trukit on tarkastettava ennen käyttöönottoa ja tämän jälkeen säännöllisin määräajoin. Tarkastuksen saa suorittaa vain tehtävään valtuutettu taho.

Tarkistamme kaiken merkkiset henkilönostotrukit, henkilönostoissa käytettävät nostokorit ja korkeakeräilytrukit. Lakisääteisellä tarkastuksella varmistetaan turvallinen laitteen käyttö. Tarkastuksista laaditaan aina kirjallinen dokumentti.